top of page
Search

Жумушчу топ ре-экспозициянын концепциясын жана тематикалык структурасын иштеп чыгууну улантууда.

Экспозиция 1967-жылдан бери өзгөргөн эмес. Архивдер ачылды, эске алынышы керек болгон жаңы маалыматтар пайда болду.Иштин жүрүшүндө проф. Курманов З., улук илимий кызматкер Кубатова А., Даниярова А. Калгандары (проф. Асанканов А., проф. Абытов Б., Абдыкалыкова Г.) дистанциялык режимде

0 views0 comments

Comments


bottom of page